EU
Dima Zicer “Kochać nie wychowywać”

Dima Zicer “Kochać nie wychowywać”

Dima Ziсer z pokazem pedagogicznym dla rodziców i nauczycieli w Warszawie

“Kochać nie wychowywać” – hasło pedagogicznej nowoczesności, stało się znane dzięki podcastowi o tej samej nazwie, który pomaga tysiącom rodzin stać się szczęśliwszymi. Dima Ziсer jest doktorem nauk pedagogicznych, popularyzatorem Humanistycznego podejścia i technologii Edukacji Nieformalnej. Autor artykułów i książek z zakresu pedagogiki praktycznej. Założyciel Szkoły “Orange”. Ojciec trójki dzieci. W ciągu ostatniego roku Dima Ziсer występował w Wiedniu, Pradze, Monachium, Tallinie, Tel Awiwie, Kijowie oraz Odessie.

 

Otrzymasz odpowiedzi na trudne pytania:

 • Czy wspólne życie z dziećmi może być wygodne, jasne i szczęśliwe?
 • Jak poświęcić czas sobie i swoim najbardziej ukochanym ludziom? 
 • Jak zacząć czerpać prawdziwą przyjemność z relacji z dzieckiem?
 • Jak nie dręczyć dzieci i siebie?
 • Czy trzeba rozmawiać z dziećmi o wojnie?
 • Adaptacja dzieci w innym kraju i jak można im pomóc?

Zapraszamy!
Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, trenerzy i wszyscy zaangażowani w ten temat, czyli rodzicy i dzieci we współczesnym świecie. 

Przedstawienie odbędzie się w interaktywnej formie — przygotuj swoje  pytania.

Youtube: https://www.youtube.com/user/dimazicer 
WWW: zicerino.com 
facebook.com/dima.zicer
instagram.com/dimazicer 

 


ДИМА ЗИЦЕР В ВАРШАВЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ШОУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

«Любить нельзя воспитывать» – крылатая фраза педагогической современности, стала известной благодаря одноименному подкасту, который помогает тысячам семей стать счастливее.
Дима Зицер — доктор педагогических наук, популяризатор гуманистического подхода и технологий неформального образования. Автор статей и книг по практической педагогике. Основатель школы «Апельсин». Отец троих детей. За последний год Дима Зицер выступил в Вене, Праге, Мюнхене, Таллине, в Тель-Авиве, Киеве и Одессе.

 • Вы получите ответы на непростые вопросы:
 • Можно ли сделать совместную жизнь с детьми комфортной, яркой и счастливой?
 • Как посвятить время самим себе и своим самым любимым людям?
 • Как начать получать от отношений с ребёнком настоящее удовольствие?
 • Как не мучать детей и самих себя?
 • Нужно ли говорить с детьми о войне?
 • Адаптация детей в другой стране и как им можно помочь?

ПРИГЛАШАЕМ!
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ, ТРЕНЕРОВ И ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ к теме – ОТЦЫ И ДЕТИ В СОВРЕМЕННОМ СВЕТЕ.

Шоу пройдет в интерактивной форме — готовьте свои насущные вопросы.

Youtube: https://www.youtube.com/user/dimazicer
WWW: zicerino.com
facebook.com/dima.zicer
instagram.com/dimazicer

 

Organizator wydarzenia AEvent s.c.
Организатор мероприятия AEvent s.c.


Praktyczne informacje

Czas trwania: 3 godziny
Przerwy: Brak przerw
Bezpłatny wstęp dla dzieci: nie
Próg wiekowy: 12+