EU

Wdrożenie innowacyjnego procesu poprzez zakup oprogramowania

Wdrożenie innowacyjnego procesu poprzez zakup oprogramowania dla Spółki HIGH NOTE EVENTS Sp. Z O. O. Sp. Kom.


Cel projektu:
Wdrożenie innowacji procesowej poprzez zakup oprogramowania

Beneficjent: High Note Events Sp. z o.o. Sp. Kom.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Wartość projektu : 236 006,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 200 605,10 PLN

 

Projekt ma na celu stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania firmy w stanie pandemii, oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji wzmocni jego konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy. Oczekiwane korzyści z realizacji całego projektu. Realizacja projektu usprawni proces świadczenia usług sprzedażowych i po sprzedażowych. Wdrożenie innowacji dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości – Zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynku polskim, zagranicznym, zwiększenie portfela potencjalnych Klientów, wzrost sprzedaży i zysków.